Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

 Ποτέ μήν ξεχνάτε την πιό σημαντική προσευχή για την αγάπη. 
Να προσεύχεστε έτσι ώστε να μπει ο Θεός στην καρδιά σας. 
Παραδείγματος χάριν, έτσι: ''Κύριε, δώσε μου την αγία αγάπη, δίδαξέ με να αγαπώ όλους τους ανθρώπους, και τους κοντινούς και τους μακρινούς, και τους πιστούς και τους ασεβείς, όπως Εσύ Κύριε, αγαπάς όλους μας, αμαρτωλούς και μετανοημένους''. Αμήν.
Άγιος Λουκάς Κριμαίας