Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...


Κι όμως αυτά που συνήθως κατηγορούμε στους άλλους, είναι εκείνα που μας θυμίζουν τον ευατό μας, και ακόμη δεν έχουμε αποδεχθεί....