Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΧΑΛΙΝΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ


Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΛΙΝΑΡΙ

Ο γράφει στους Κορινθίους· «Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι απόστολος γιατί καταδίωξα την του Θεού».

Είδες ψυχή συντετριμμένη που δεν ξεχνά και τις αμαρτίες που διέπραξε πριν από το βάπτισμα; Αυτόν ας μιμούμαστε και εμείς σήμερα.
Ας έχουμε καθημερινά στη σκέψη μας τις αμαρτίες που διαπράξαμε μετά το βάπτισμά μας.
Η μνήμη των μας θα γίνει δυνατό χαλινάρι για τα πάθη μας και θα μας οδηγήσει στην ταπείνωση.